Sekcja Młodych
Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy w ramach Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Głównymi celami Sekcji są:


- promocja oraz popularyzacja fizyki wśród młodzieży,
- aktywizacja studentów fizyki,
- umożliwienie młodym fizykom łatwiejszego wejścia w świat nauki,
- umożliwienie wymiany informacji między osobami pochodzącymi z różnych ośrodków naukowych.

Działalność Sekcji Młodych będzie skupiała się na:


- organizacji odczytów, konferencji oraz zjazdów dla członków Sekcji,
- koordynacji działalności kół naukowych fizyków - informowaniu o seminariach, konferencjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez koła,
- propagowaniu fizyki wśród młodzieży szkolnej poprzez organizacje konkursów, wyjazdów naukowych, spotkań dyskusyjnych, okolicznościowych wykładów oraz pokazów,
- aktywnym uczestnictwie w Zjazdach Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
- współpracy z innymi Sekcjami Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Członkami Sekcji Młodych mogą zostać członkowie Polskiego Towarzystwa Fizycznego w wieku nie przekraczającym 35 lat, nie posiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub wyższych - m. in. uczniowie szkół średnich, studenci studiów dziennych oraz doktoranckich.

Zainteresowanych dalszymi informacjami lub uczestnictwem w pracach Sekcji prosimy o kontakt listowny pod adresem:

Sekcja Młodych Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. Umultowska 85 - pokój 126/F8
61-614 Poznań

lub poprzez pocztę elektroniczna z Zarządem Sekcji:

przewodniczący: mgr Konrad Kapcia
kontakt: kakonrad@amu.edu.pl


Polskie Towarzystwo Fizyczne - Strona główna
Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Copyright © 2011-2012 Sekcja Młodych PTF